Sociaal report

Ieder jaar stellen we een Sociaal Jaarverslag op. Dit verslag geeft inzicht in het verbeteren van het welzijn van de lokale bevolking en de verbetering van het milieu. Het verslag heeft drie samenhangende doelstellingen, namelijk:

  • bepalen wat de status van de ethische standaarden is;
  • de lokale bevolking stimuleren;
  • het versterken van de onderlinge relaties tussen kwekers, handel en consument.

Open hier het sociaal jaarverslag van 2015.