Partners

Onze klanten en kwekers zijn erg belangrijk. Zo kunnen klanten en kwekers ervan uitgaan dat wij samen meedenken en vooruitdenken in alle processen van onze samenwerking.

KWEKERS

We werken zoveel mogelijk samen met partner kwekers. Zo zijn we optimaal in staat onze kwaliteit van de bloemen door de gehele keten te waarborgen en risico's uit te sluiten.

Wij hebben een sterke band met onze kwekers. Niet alleen in de praktijk van alledag, maar ook vooruitlopend op ontwikkelingen. Ons doel is om de kweker te ontzorgen zodat hij zich volledig kan richten op waar hij goed in is: kwaliteitsbloemen telen.

RETAIL 

Om onze retailklanten te ontzorgen vinden wij het belangrijk dat de winkelmedewerker zich alleen maar hoeft bezig te houden met een attractieve presentatie van de producten op de winkelvloer, zodat de consument wordt verleid tot aankoop.

Naast kennis en inzicht in het versproduct hebben wij oog voor de consument en uiteraard de aankoopargumenten binnen verschillende markten.